Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự [Bình Dương]

Work Location Binh Duong
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Executive management, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 25/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thiết lập, triển khai chiến lược, hệ thống nguồn nhân lực và kiểm soát ngân sách hoạt động P.HCNS

2. Hoạch định nguồn lực, phát triển tổ chức và quản lý thành tích

3.Triển khai chính sách, chế độ và quản lý hoạt động P.HC-NS

4. Tổ chức thực hiện, kiểm soát vận hành và cải tiến chất lượng dịch vụ hành chính- công nghệ thông tin 

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

'-Trình độ học vấn: Đại học, sau đại học chuyên ngành  Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân sự, QT Nhân sự 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt

- Năng lực / Kỹ năng:

+ Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự hoặc vị trí tương đương

+ Có kiến thức về quản trị nhân sự, kinh doanh, phát triển tổ chức, Kiến thức liên quan đến luật, qui định của nhà nước về sử dụng lao động, bảo hiểm,… 

+ Năng lực quản lý, lãnh đạo

+  Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá

+ Kỹ năng quản lý, động viên, huấn luyện

+ Kỹ năng thuyết trình, tạo ảnh hưởng người khác

+ Ưu tiên Nữ, sinh sống tại Bình Dương 

People also viewed

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.