Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Bộ Phận Truyền Thông

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors, Event
Deadline to Apply 22/03/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Description

+ Quản lý các hoạt động truyền thông nội bộ
- Quản lý và  thực thi kế hoạch truyền thông nội bộ bao gồm chiến lược, mục tiêu, ngân sách và chiến thuật
- Lên kế hoạch truyền thông nội bộ phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp và định hướng chiến lược về hình ảnh doanh nghiệp với cộng đồng bên ngoài, đảm bảo đội ngũ CBCVN hiểu rõ tầm nhìn - sứ mệnh  và cac giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp
- Tham gia tổ chức các hoạt động tạo gắn kết CBCNV và xây dựng văn hóa cho công ty như Teambuilding, year-end party, hội thao, chương trình từ thiện...
+ Quản lý các kênh truyền thông nội bộ
-   Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần gắn kết của đội ngũ CBCNV
-  Quản lý các kênh truyền thông nội bộ của Doanh nghiệp 
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên

Job Requirement

- Chuyên môn : Đại học  Marketing, Truyền thông
- Kinh nghiệm:  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketinghoặc ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Năng lực:
 + Có tư duy chiến lược 
 + Năng lực quản lý dự án, năng lực lãnh đạo, kỹ năng đàm phán, thuyết phục 
 + Kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp, có mối quan hệ tốt với phóng viên báo đài
 + Có kỹ năng phân tích, đánh giá sự việc, nhanh nhạy xử lý tình huống
 + Kinh nghiệm truyền thông trong ngành FMCG, dịch vụ và công nghệ là một lợi thế

People also viewed

Survey

Why do you choose to work at Vinasoy?

  • Compensation and Benefits
  • Career Opportunity
  • Culture and Core value
  • Our Leadership
  • Work-Life Balance
  • Employer Brand

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.