Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Tiếp thị thương mại kênh GT (Trade MKT) Quảng Ngãi

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Marketing, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 09/04/2023
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Description

-' Thực hiện các hoạt động nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu, thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, doanh thu tại kênh Truyền thống

- Đề xuất, trình duyệt và thẩm duyệt các chính sách bán hàng bởi các cấp có thẩm quyền

- Lập kế hoạch triển khai các chương trình, hoạt động kích hoạt tiêu thụ và và các chương trình hỗ trợ nhanh (hỗ trợ tồn kho, hỗ trợ cạnh tranh…)

-'Tham gia đề xuất cải tiến chính sách bán hàng để đạt mục tiêu kinh doanh tháng/quý

- 'Phối hợp tổng hợp và đánh giá các chính sách hỗ trợ bán hàng của đối thủ và nội bộ để làm cơ sở xây dựng các chính sách bán hàng

-'Phối hợp theo dõi, đánh giá, phân tích và dự báo tiến độ kinh doanh hàng tháng/quý

-'Tham gia xây dựng các chương trình hỗ trợ trưng bày, hỗ trợ triển khai vật phẩm quảng cáo trong phạm vi ngân sách cho phép, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và quy hoạch ngành hàng

-'Phối hợp hiết kế ý tưởng và quản lý không gian trưng bày và vật phẩm trưng bày để tối ưu hóa nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng

-'Hỗ trợ quản lý và tư vấn điều chỉnh các chương trình, hoạt động kích hoạt tiêu thụ tại các kênh phân phối

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác từ cấp trên

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Đại học

- Chuyên môn: Kinh tế, QTKD, thương mại, ngoại thương

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát

- Tin học:  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Kỹ năng:

+ Có kiến thức về Trade và Marketing / nghiên cứu thị trường/ xây dựng thương hiệu. Có kiến thức về quản lý tài chính và ngân sách. Có kiến thức ngành hàng tiêu dùng nhanh, phản ứng nhanh với nhu cầu của thị trường.

+ Sáng tạo, nhạy bén, chính xác và linh hoạt.

+ Làm việc theo nhóm và chấp nhận thách thức, khó khăn trong công việc. Thể hiện tinh thần phấn đấu và cầu tiến.

People also viewed

Survey

Why do you choose to work at Vinasoy?

  • Compensation and Benefits
  • Career Opportunity
  • Culture and Core value
  • Our Leadership
  • Work-Life Balance
  • Employer Brand

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.