Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Tiếp thị thương mại kênh GT - Trade Marketing [Quảng Ngãi]

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Marketing, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 15/03/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Description

- Đề xuất, trình duyệt và thẩm duyệt các chính sách bán hàng bởi các cấp có thẩm quyền

-'Phối hợp tổng hợp và đánh giá các chính sách hỗ trợ bán hàng của đối thủ và nội bộ để làm cơ sở xây dựng các chính sách bán hàng, tham gia đề xuất cải tiến chính sách bán hàng để đạt mục tiêu kinh doanh tháng/quý

-'Phối hợp theo dõi, đánh giá, phân tích và dự báo tiến độ kinh doanh hàng tháng/quý

- Lập kế hoạch triển khai các chương trình, hoạt động kích hoạt tiêu thụ và và các chương trình hỗ trợ nhanh (hỗ trợ tồn kho, hỗ trợ cạnh tranh…)'

- Tham gia xây dựng các chương trình hỗ trợ trưng bày, hỗ trợ triển khai vật phẩm quảng cáo

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác từ cấp trên

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Đại học

- Chuyên môn: Kinh tế, QTKD, thương mại, ngoại thương.....

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt

- Tin học:  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Kỹ năng:

+ Có kiến thức về Trade và Marketing / nghiên cứu thị trường/ xây dựng thương hiệu. Có kiến thức về quản lý tài chính và ngân sách. Có kiến thức ngành hàng tiêu dùng nhanh, phản ứng nhanh với nhu cầu của thị trường.

+ Sáng tạo, nhạy bén, chính xác và linh hoạt.

+ Làm việc theo nhóm và chấp nhận thách thức, khó khăn trong công việc. Thể hiện tinh thần phấn đấu và cầu tiến.

+ Làm việc tại Quảng Ngãi 

People also viewed

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.