Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Quản lý Kế hoạch và Phân tích kinh doanh - Business Analyst [Quảng Ngãi]

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Food Tech / Nutritionist
Deadline to Apply 08/10/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

* Xây dựng, theo dõi, phân tích và đánh giá các hoạt động kinh doanh.

- 'Đánh giá, phân tích và dự báo tiến độ kinh doanh hàng tháng/quý, Phân tích tình hình kinh doanh dữ liệu nội bộ & bên ngoài để tìm ra cơ hội tăng trưởng

- Xây dựng, quản lý và tối ưu ngân sách năm nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh 

- Kiểm tra, đánh giá các chính sách hỗ trợ bán hàng của đối thủ và nội bộ để làm cơ sở xây dựng các chính sách bán hàng

- Xây dựng kế hoạch sản lượng, bao phủ theo kênh, theo hệ thống siêu thị, E-com

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và phát triển kinh doanh;  quy hoạch ngành hàng và tìm cơ hội tăng trưởng trong trung hạn

- Điều phối các hoạt động hỗ trợ của các phòng ban có liên quan để đạt kế hoạch tháng/quý

- 'Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Đại học chuyên ngành kinh tế, QTKD, tài chính, Marketing;
 • Có khả năng phân tích số liệu và thuyết trình;
 • Có hiểu biết về nghiên cứu thị trường;
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 3 năm, ưu tiên trong ngành hàng FMCG;
 • Tiếng Anh và các công cụ Microsoft Office thành thạo; công cụ phân tích số liệu
 • Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học; khả năng chịu áp lực công vệc.

People also viewed

Survey

Why do you choose to work at Vinasoy?

 • Compensation and Benefits
 • Career Opportunity
 • Culture and Core value
 • Our Leadership
 • Work-Life Balance
 • Employer Brand

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.