Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV nhãn hàng (ABM) - Quảng Ngãi

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors, Marketing, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 03/12/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Description

- Hỗ trợ Quản lý Nhãn hàng trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu
- Quản lý chiến dịch, phối hợp cùng các Khối/Phòng, đối tác triển khai các hoạt động Marketing theo đúng định vị nhãn hàng, đối tượng, thông điệp,... '
- Lập kế hoạch cho các chiến dịch tích hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và sự gắn kết với thương hiệu
- Quản lý phát triển ý tưởng sáng tạo & sản xuất tài liệu quảng cáo của chiến dịch 
- Quản lý các hoạt động quảng cáo & truyền thông ATL 
- Quản lý các hoạt động truyền thông BLT 
- Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing
- Giám sát các chỉ số đo lường chiến dịch và đảm bảo hiệu quả ngân sách marketing
- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên. 

Job Requirement

-Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên môn:   Ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại, QTKD
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh Thành thạo
- Tin học:  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Năng lực / Kỹ năng:
+ Kiến thức sâu rộng về NTD và thị trường FMCG tại Việt Nam, ưu tiên kiến thức về ngành hàng đang tuyển dụng; có thể mạnh về communication, Content, PR, quảng cáo, digital......
+ Tư duy sáng tạo
- Kinh nghiệm: 
+Có kinh nghiệm làm marketing/ trade marketing 3 năm trở lên
+ Có kinh nghiệm chương trình kích hoạt thương hiệu activation, (lập kế hoạch chạy activation triển khai thực hiện, giám sát…)
+ Có kinh nghiệm làm chương trình khuyến mại/ thúc đẩy bán hàng (lập kế hoạch chạy activation triển khai thực hiện, giám sát…)
+Có kinh nghiệm truyền thông digital (chạy quảng cáo mạng xã hội, viết content, lên planning)
Điểm cộng: kinh nghiệm truyền thông digital ở thị trường nước ngoài 
-Các yêu cầu khác :
+ Trình bày powerpoint tốt 
+ Tính chủ động cao
+ Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập cao
+ Tự tin, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, dễ thích nghi

 

People also viewed

Survey

Why do you choose to work at Vinasoy?

  • Compensation and Benefits
  • Career Opportunity
  • Culture and Core value
  • Our Leadership
  • Work-Life Balance
  • Employer Brand

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.