Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên phát triển hệ thống bán hàng [Quảng Ngãi]

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Marketing, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 09/06/2025
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Description

- Phối hợp tham gia lập các dự án đầu tư mới và hoạt động thúc đẩy bán hàng;

- Kiểm tra đánh giá và báo cáo kết quả bán hàng theo định kỳ tháng/quý/năm

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá cho từng kênh phân phối, bao gồm:

+ Xây dựng và phát triển kênh bán hàng mới, ngành hàng mới (Bao gồm các kênh OFF, ON, trực tuyến, tiêu dùng trực tiếp…) phù hợp với từng sản phẩm, nhóm;

+ Nghiên cứu các giải pháp công nghệ áp dụng vào hoạt động của kênh bán hàng;

- Phối hợp xây dựng và chuẩn hóa các quy trình liên quan đến bán hàng;

- Thực hiện các công việc liên quan khác khi được giao.

 

Job Requirement

- Đại học các ngành: Kinh tế, QTKD, thương mại, ngoại thương

- Kỹ năng: Tiếng Anh tốt; thành thạo vi tính văn phòng;

- Có kiến thức về về hệ thống kênh phân phối, phương pháp nghiên cứu thị trường/kênh bán hàng, phân phối ngành hàng tiêu dùng nhanh;

- Kinh nghiệm: Có từ 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành FMCG

- Tính cẩn thận, chính xác, nhạy bén với số liệu;

- Chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng công tác xa và làm việc ngoài giờ;

- Làm việc tại Quảng Ngãi

 

People also viewed

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.