Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Lập trình [Quảng Ngãi]

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 07/12/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập trình xây dựng các ứng dụng, phần mèm CNTT phục vụ nhu cầu SXKD 
 • Kiểm thử (UAT) các tính năng phần mềm trước khi bàn giao cho người dùng
 • Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng với các phần mềm do CNTT tự phát triển
 • Hỗ trợ người dùng vận hành các Modules hệ thống SAP (SD, MM, WM), DMS, HRM, Einvoice, Website, Quản lý văn thư lưu trữ.
 • Công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác lập trình phát triển ứng dụng cho doanh nghiệp. Ưu tiên thành viên ban dự án triển khai các giải pháp ứng ứng dụng CNTT, lập trình viên, hỗ trợ vận hành hệ thống ERP, HRM, DMS, CRM
 • Kiến thức chuyên sâu về lập trình web/app, thông thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến: C#/.Net, Java, ABAP
 • Kiến thức cơ bản về những hệ quản trị dữ liệu: MS SQL, Oracle, DBA, Tuning Database, Data Warehouse 
 • Có khả năng tự nghiên cứu học tập
 • Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao
 • Làm việc tại Quảng Ngãi, giới tính Nam

 

People also viewed

Survey

Why do you choose to work at Vinasoy?

 • Compensation and Benefits
 • Career Opportunity
 • Culture and Core value
 • Our Leadership
 • Work-Life Balance
 • Employer Brand

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.