Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Brand Manager (Trưởng Nhãn hàng)

Work Location Ho Chi Minh, Quang Ngai
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Advertising / PR / Communications, Marketing, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 17/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng chiến lược Marketing  nhãn hàng

+ Thiết lập chiến lược phát triển Marketing Mix cho nhãn hàng trong ngắn hạn, trung hạn

+ Thiết lập kế hoạch phát triển cho nhãn định kỳ hoặc theo tham gia thị trường mới, kênh mới,...

+ Hoạch định và quản lý ngân sách để đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận nhãn hàng

+ Giám sát các chỉ số sức khoẻ thương hiệu và nhãn hàng trên thị trường

- Lập kế hoạch và quản lý thực thi các chiến dịch/ hoạt động Marketing Truyền thông tích hợp cho nhãn hàng

- Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

-Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành  Marketing, Kinh tế, QTKD,  truyền thông

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Kiến thức sâu rộng về tâm lý người tiêu dùng và thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam, ưu tiên kiến thức về ngành sữa, kinh nghiệm và mạnh về truyền thông

- Có khả năng lập kế hoạch tung hàng và kiểm soát kế hoạch . 

- Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống tốt 

- Có thế mạnh về  phân tích đọc hiểu dữ liệu thị trường từ  Nielsen, Kantar, xử lý và đọc hiểu data baste trên BI.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc bằng tiếng Anh tốt/lưu loát.

- Có tính sáng tạo và tiên phong.

Địa điểm làm việc:  Hồ Chí Minh/ Quảng Ngãi 

 

 

People also viewed

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.