Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Assistant Brand Manager (CV Nhãn hàng)

Work Location Quang Ngai
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Advertising / PR / Communications, Marketing, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 27/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập kế hoạch và quản lý thực thi các chiến dịch hoạt động Marketing Truyền thông tích hợp cho ngành hàng nhãn hàng thuộc ngành hàng mới

- Lập kế hoạch cho các chiến dịch tích hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và sự gắn kết với thương hiệu

- Quản lý chiến dịch; phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban, đối tác triển khai các hoạt động Marketing theo đúng định vị nhãn hàng, đối tượng, thông điệp,...

- Giám sát các chỉ số đo lường chiến dịch và đảm bảo hiệu quả ngân sách marketing

- Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing

2. Nhiệm vụ tham mưu, phối hợp liên phòng ban và công việc phát sinh khác

- Thực hiện công tác phối hợp, tham mưu cho các đơn vị khác liên quan đến các chức năng nhiệm vụ đã được thiết lập

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

-Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên môn:   Ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại, QTKD
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh tốt
- Tin học:  Thành thạo vi tính văn phòng
- Năng lực / Kỹ năng:
+ Kiến thức sâu rộng về NTD và thị trường FMCG tại Việt Nam, ưu tiên kiến thức về ngành hàng đang tuyển dụng; có thể mạnh về communication, Content, PR, quảng cáo, digital......
+ Tư duy sáng tạo
- Kinh nghiệm:
+ 1-3 năm kinh nghiệm làm trợ lý nhãn hàng (ABM), chuyên viên marketing(ME) của một nhãn hàng
- Các yêu cầu khác :

+ Trình bày powerpoint tốt 
+ Tính chủ động cao
+ Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập cao
+ Tự tin, dạn dĩ, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, dễ thích nghi

 

People also viewed

Vinasoy Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.